Hoe speel jij de komende jaren beter in op de wensen van jouw doelgroep, terwijl je je tegelijkertijd onderscheidt van jouw concurrent? Wat zijn de beste marketing tactieken voor jouw onderneming? Wil je de concurrentiedruk verminderen? Je propositie aanscherpen? Een nieuwe markt aanboren?

Waarom een marketingplan schrijven?

Om jouw onderneming winstgevend te houden en je activiteiten richting te geven is een gedegen marketingplan cruciaal.

Net als met iedere “zelf doen of uitbesteden”-keuze bepaal je zelf of er in jouw organisatie plaats is voor een marketing medewerker die je daarbij helpt of dat een externe partij dit voor je doet.

Als ondernemer is het belangrijk dat je de juiste mensen om je heen verzamelt die jouw plan naar een hoger niveau kunnen tillen. Een blik van buitenaf kan verfrissend zijn en is vaak objectiever dan advies van binnenuit.

Inhoud marketingplan

Aan de hand van een strategisch marketingplan krijg je inzicht in de groeimogelijkheden van jouw organisatie, waarbij onderstaande stappen worden doorlopen.

1. Uitgangspositie
Huidige situatie, missie en visie.

2. Situatie-analyse
Macro omgeving, afnemers, bedrijfstak, concurrentie, distributie en interne analyse.

3. Tows-analyse en confrontatie-matrix
Kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes.

4. Strategische opties
De combinaties uit de confrontatie-matrix die prioriteit krijgen.

5. Segmenteren
Onderverdeling van de markt.

6. Doelgroep-keuze
Selectie van interessante segmenten.

7. Positionering
Waarde-propositie ten opzichte van concurrentie.

8. Marketingdoelstellingen
Gewenst marktaandeel, afzet, omzet, etc.

9. Marketingstrategie
Hoe gaan de doelstellingen behaald worden?

10. Marketinginstrumenten
Marketingmix, product, prijs, plaats, promotie, personeel.

11. Operationeel plan
Wat, wanneer, waar, hoe en wie.

12. Analyse en evaluatie
Rapportage behaalde resultaten, verbeterpunten.

Veel marketingadviesbureaus verkopen echter vaak alleen een rapport dat vol staat met veel strategisch gepraat en weinig handvatten waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt.

Je kan daarom beter in zee gaan met een partij die je naast strategisch advies ook helpt bij de implementatie van het plan en de realisatie van de gestelde doelen.

Waarom jouw marketingplan door een marketeer laten schrijven?

Zoals een timmerman weet welk gereedschap hij voor een bepaalde klus het beste kan gebruiken, weet een marketeer het juiste model of de juiste onderzoeksmethode toe te passen voor het ontwikkelen van een heldere strategie.

Waar liggen de kansen en bedreigingen voor jouw organisatie? En hoe speelt je hier met jouw middelen en mogelijkheden het beste op in?