Bouncepercentage
Bouncepercentage is het percentage bezoeken van één pagina. Bezoeken waarbij de persoon direct na één pagina jouw website verlaat.

Bron/medium
De Bron/medium-combinaties die het verkeer hebben doorverwezen. Een bron kan bijvoorbeeld een zoekmachine zijn, een andere website, en direct verkeer. Het medium geeft aan van wat voor type de bron is. Dit kan zijn: Organisch, Verwijzing, CPC, Social of Geen. Direct verkeer(Bron) krijgt het type Geen (medium).

Click-through rate / Doorklikratio (CTR)
Het percentage klikken t.o.v. het aantal vertoningen van een advertentie/zoekresultaat.

Conversies
Een conversie is een vooraf ingesteld doel voor een website. Dit kan bijvoorbeeld een aankoop in een webshop zijn of het invullen van een contactformulier.

CPA (Cost per action/acquisition)
Dit staat voor de kosten van een vooraf door jou opgegeven doel/conversie.

CPC (Cost Per Click)
Dit betreft de kosten per klik op bijvoorbeeld een Ads advertentie. Deze kosten worden bepaald met behulp van een biedsysteem waarin de hoogste bieder voor een specifiek zoekwoord een hogere positie voor zijn advertentie krijgt. De kwaliteitsscore van de Ads account speelt hier ook een rol bij.

Doelconversieratio
Het percentage bezoeken dat heeft geleid tot het behalen van een vooraf ingesteld doel.

Gebruikers
Gebruikers die binnen de geselecteerde periode ten minste één sessie hebben uitgevoerd. Zowel nieuwe als terugkerende gebruikers worden meegeteld.

Gemiddelde positie
Dit betreft de postitie/rang waarop jouw URL wordt vertoond in de zoekmachine van Google. Positie 1 is bovenaan. Er zijn per pagina maar maximaal 10 posities beschikbaar en de eerste drie leveren over het algemeen de meeste klikken van gebruikers op. Het is dus zaak om liefst een zo hoog mogelijke positie in te nemen.

De posities die jouw URL’s innemen kunnen per dag verschillen, net als de door jou betaalde CPC. Hierdoor kan je voor een betrouwbaar beeld van de prestaties van jouw advertenties het beste kijken naar de gemiddelde positie over een bepaalde periode, bijvoorbeeld één maand.

Instappunten
DIt is het aantal keren dat bezoekers op jouw site terechtkwamen via een bepaalde pagina.

Klikken
Klikken geven aan hoe vaak er op jouw vertoning/advertentie is geklikt door gebruikers.

Paginaweergaven
Dit is het totale aantal bekeken pagina’s. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee.

ROAS
ROAS staat voor “Return On Advertising Spend” en geeft de verhouding aan tussen de omzet en de kosten van die omzet. Bereken ROAS

Sessie
Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op jouw website, in jouw app, enz. Als een gebruiker gedurende 30 minuten of langer inactief is op jouw website, wordt nieuwe activiteit gerekend als een nieuwe sessie. Als gebruikers je site verlaten en binnen 30 minuten terugkeren, wordt dit tot de oorspronkelijke sessie gerekend.

Uitstappercentage
Dit is het percentage siteverlatingen dat is opgetreden via een bepaalde pagina of reeks pagina’s.

Vertoningen
Het aantal keren dat een URL van jouw site in de zoekresultaten werd weergegeven die door de gebruiker zijn bekeken.

Zoekwoord / Zoekopdracht
De (combinatie van) woorden die een gebruiker heeft ingetoetst bij het zoeken in Google.